2022 m. gegužės 26 d. vyks konkursas į Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktoriaus pareigas

 

2022 m. gegužės 26 d. vyks konkursas į Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktoriaus pareigas.

 

2022 m. gegužės 20 d. mero potvarkiu Nr. 22-121/22 patvirtinta Pretendentų į Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Diana Petkūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Danutė Šapalienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

Inga Rydelienė – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įtaigų vadovų asociacijos narė, Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ direktorė;

Ernestas Pliuška – Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ tėvų atstovas;

Dalia Aleknavičienė  – Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ pedagogų atstovė;

Inga Ališauskienė – Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ tėvų atstovė, atstovaujanti mokiniams (ugdytiniams);

Asta Stulgaitienė – Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ socialinių partnerių atstovė, Vilniaus Šilo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Svarbu. Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 26 punktu Komisijos sudėtis viešai skelbiama švietimo įstaigos interneto svetainėje.