Bendradarbiavimas su Vilniaus ir Visagino miestų savivaldybių atstovais

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Visagino miesto savivaldybės atstovais aplankė mūsų įstaigą gerosios patirties pasidalinimo tikslu, siekiant geriausias švietimo ir socialinių paslaugų patirtis, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams,  pritaikyti ir kituose šalies regionuose.