Darželio Naujienos

2020-10-28 12:55
SVARBI informacija dėl KARANTI...

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja!   Nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz)   Karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu […]

2020-09-29 14:07
Projektas „NEĮTIKĖTINI METAI“

Mieli tėveliai,    dalinamės informacija ir raginame dalyvauti Higienos instituto įgyvendinamame 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ projekte „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“, kurio tikslas – stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, įgyvendinant programos „Neįtikėtini metai“ modulį […]

2020-09-29 09:53
sveikiname!

SVEIKINAME kolegę ANŽELĄ MASALSKIENĘ ! 2020 m. rugsėjo 28 dieną į jos šeimą atkeliavo dukrelė ARINA!!! Aukite didelės ir sveikos! 🙂

2020-09-22 12:08
NVSC algoritmai

Dalinamės Nacionalinio Visuomenės Sveikatos centro paskelbtais algoritmais, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar ugdytinis susirgo COVID-19 liga    Skaitykime čia: NVSC Algoritmai

2020-09-14 12:22
Sąskaitų už ugdymą gavimas ele...

Mieli tėveliai!   Informuojame, kad sąskaitas už ugdymą galite gauti elektroniniu paštu. Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria išreikšite savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. El. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei […]

2020-08-28 10:01
SVARBU! DARBO ORGANIZAVIMO TVA...

    DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA NUO 2020 RUGSĖJO 1 D. 2020-08-26

2020-08-19 09:51
Naujausia vaikų priėmimo tvark...

Dalinamės naujausia vaikų priėmimo tvarka:   DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1840)

2020-08-18 15:18
SVEIKINAME!

SVEIKINAME kolegę DANGUOLĘ OLEINIKOVIENĘ! 2020 m. rugpjūčio 17 dieną į jos šeimą atkeliavo dukrelė!!! Aukite didelės ir sveikos! 🙂

2020-08-05 14:58
Projektas „Pažink Vilnių“ su P...

Projekto „Pažink Vilnių“ tikslas — kartu su grupės „Saulutės“ vaikais ir šauniuoju savanoriu iš Vokietijos — Pascal Sturm — sudalyvauti ekskursijoje  į Televizijos bokštą, plėsti vaikų akiratį apie mūsų miestą-rajoną, pažvelgti į Vilnių iš paukščio skrydžio, mokyti vaikus saugaus elgesio […]