Darželio Naujienos

2020-02-24 09:46
SVEIKINAME!!

SVEIKINAME kolegę NATALIJĄ JEGOROVĄ – MARČENKIENĘ! 2020m. vasario 22 dieną į jos šeimą atkeliavo dukrelė EMA!!! Aukite didelės ir sveikos! 🙂

2020-02-13 16:13
TĖVŲ MOKYMAI

Vilniaus specialiajame lopšelyje – darželyje ,,Čiauškutis“ š. m. vasario – kovo mėn. vyks neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymų ciklas, skirtas tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų. Kviečiame aktyviai registruotis ir siųsti savo vardą, pavardę į ,,Čiauškučio“ el. paštą (ciauskutis@gmail.com). […]

2020-02-04 16:37
BROLIŲ IR SESERŲ GRUPĖ
2019-12-23 15:34
Nauja mokesčių už vaiko išlaik...

Nauja mokesčių už vaiko išlaikymą tvarka SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

2019-12-23 15:33
INFORMACIJA dėl tėvų pateisini...

Gerb. Tėveliai, Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  […]

2019-12-17 15:09
Reabilitacija su Kinisiforo tr...

Mieli tėveliai,   kviečiame susipažinti su KinisiForo reabilitacinės sistemos taikymu vaikams, turintiems judėjimo sutrikimų: Taip tu gali mokykloms ir darželiams  

2019-12-13 17:11
ADVENTO VAKARONĖ

Dalinamės ADVENTO VAKARONĖS, vykusios gruodžio 11 d.  nuotaikomis ir nusiteikimu.   Dėkojame organizavusiems ir dalyvavusiems! Linkime visiems ramaus, jaukaus švenčių laukimo!!..  

2019-12-10 15:42
Socialinių paslaugų meistrišku...

DIDŽIUOJAMĖS!!   Š.m. spalio mėnesį Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“ dienos socialinės globos centras teikė paraišką Europos socialinio tinklo („European Social Network“) organizuojamiems socialinių paslaugų meistriškumo apdovanojimams („ESN Excellence in Social Services Award“). Paraiška teikta „Outstanding team“ nominacijai.   […]

2019-12-09 16:48
Nuspalvink Vilnių!

„Kai oras nekviečia pasivaikščioti, planuoti kelionę po Vilnių galima jį spalvinant“ 🙂 Informuojame, kad  interneto svetainėje https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/nuspalvink-vilniu/  yra patalpinta užduočių, skirtų vaikams, bei Vilniaus žemėlapis spalvinti.   Tereikia atsisiųsti spalvinimo ir užduočių žemėlapį ir jį atsispausdinti. Siūlome spausdinti ant didesnio […]