Vizija, misija, prioritetai

Misija

  • gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo kokybę, skleidžiant kūrybinės partnerystės idėjas, taikant įdomias ir alternatyvias strategijas
  • siekti harmonijos ir nuoseklumo, akcentuojant individualų požiūrį į kiekvieno vaiko ugdymą, kuriant empatijos ryšį su kiekvienu vaiku
  • bendradarbiaujant su tėvais užtikrinti vaiko gebėjimų ugdymą, jo kokybę, tęstinumą ir perimamumą
  • pritaikyti platų idėjų spektrą profesiniam tobulėjimui, inovacijų diegimui, naujų ugdymo proceso metodų ir būdų paieškai, komandinio darbo sutelktumui

Vizija

Bendradarbiaujant su šeima puoselėti visas specialiųjų poreikių individualias vaikų galias, lemiančias asmens raidos ir socializacijos sėkmę, siekti kokybiško ugdymo, orientuoto į vaiko patirtį, poreikius, interesus ir gebėjimus.

Prioritetai

  • kurti bendrą, interaktyvią mokymosi erdvę, užtikrinančią lygiaverčius, pozityvius ir dialogiškus santykius
  • ieškoti ir siekti atradimų ir ugdymosi sėkmės, savo veiklą grindžiant bendruomenės susitarimais ir mokymusi
  • ugdyti vaiko kalbą kaip pagrindinę bendravimo ir saviraiškos priemonę, skatinti kalbos vystymąsi taikant alternatyviosios komunikacijos priemones
  • individualizuoti ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, išgales, ugdymosi poreikius