DĖL SERGANČIŲ VAIKŲ NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO

MIELI TĖVELIAI,

 

Informuojame, kad gydytojams nebeišduodant pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos,

prašome informuoti administraciją / grupės auklėtojas apie ligos laikotarpį raštu.

 

Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo bus vadovaujamasi

ir pateisinamos nelankytos dienos, kai vaikas serga.

 

Tėvų pateisinimo raštu vaiko ligos pateisinimo formą rasite čia: Tėvų raštas dėl ligos pateisinimo