Vizija, misija, prioritetai

VIZIJA

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikiančia kokybiškas socialines paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės vaikams su negalia ir efektyviai vykdančia jai deleguotas socialinės globos funkcijas.

MISIJA

Teikti dienos socialinės globos paslaugas 2-12 m. vaikams su negalia, sudarant sąlygas neįgaliam vaikui ugdyti ir stiprinti gebėjimus, galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

PRIORITETAI

  • Ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius.
  • Teikti kompleksines paslaugas vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, socialinės/ugdymo/sveikatos priežiūros pagalbos poreikį.
  • Stiprinti bendradarbiavimą su vaikų tėvais.