Dokumentai

Ugdytinių nemokamo maitinimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, organizavimo tvarka

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka SLD Čiauškutis nuo gegužės 18 d.

NUOTOLINIO UGDYMO PRIEMONIŲ PLANAS 2020-03-24

ČIAUŠKUTIS DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID – 19)

ČIAUŠKUTIS PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMUI COVID – 19 PLANAS

KRIZIŲ VALDYMO ČIAUŠKUTIS TVARKOS APRAŠAS

Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas

Vilniaus SLD Čiauškutis vaiko lankymo nelankymo informavimo tvarkos aprašas pakeista nuo 2020-07-31 PAKEISTA !

Tinklapio privatumo politika

Finansinio piktnaudžiavimo prevencijos programa

Vilniaus SLD Čiauškutis ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas

Savanoriškos veiklos tvarkos aprašas

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus SLD Čiauškutis tvarkos aprašas

Prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

UGDYTINIO ASMENS TEISIŲ, GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS

UGDYTINIŲ NETINKAMO ELGESIO ĮVERTINIMO IR ĮVEIKIMO TVARKOS APRAŠAS