Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų nuo birželio 17 d.

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

sprendimas

dėl  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, įsigaliojantis nuo 2020 m. birželio 17 d. :

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a444f100afe311ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=nj21zph5y&fbclid=IwAR3_GbKhlEF_yuz9SIKP3TXYOfKi6rjrQQDQ54aBKbpKz9-sNIlgIpF9KIc