INFORMACIJA dėl tėvų pateisinimo raštu vaiko ligos atveju

Gerb. Tėveliai,

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a)“.  Gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos. Todėl   medicininės pažymos formos Nr. 094/a į darželį pristatyti NEREIKIA.

Šiuo metu prašome dėl ligos  pateikti tėvų pateisinimą raštu vaiko ligos atveju (rašto formą prisegame) ir pristatyti pirmą dieną po ligos. 

Tėvų prašymo dėl ligos pateisinimo pavyzdys: Pranešimas dėl ligos pateisinimo