PRIĖMIMO Į DARŽELĮ TVARKA

UGDYTINIŲ NETINKAMO ELGESIO ĮVERTINIMO IR ĮVEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYTINIO ASMENS TEISIŲ, GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS

Priėmimo į darželį tvarka

Priėmimo į darželį tvarka DUK del priėmimo

Paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklės

 

*** Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ . Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis”.

Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.