Informacinis lankstinukas tėvams

Dalinamės

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistų

parengtu

informaciniu lankstinuku tėvams (globėjams)

apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/ šeimai Vilniaus mieste.

 

Lankstinuką rasite čia:     Lankstinukas tėvams