Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?

Dalinamės LR teisingumo ministerijos parengtu informaciniu leidiniu „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“

 

Elektroninio informacinio leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veiklos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną pagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims tarnybą.

 Taip pat leidinyje aprašytos išlaidų, susijusių su patirta žala, kompensavimo sąlygos, advokato teisinės pagalbos suteikimo galimybės, pagalbos tarnybų teikiamos paslaugos, pateikti jų kontaktai bei kita aktuali informacija.

 

Leidinį skaitykime čia: Informacinis+leidinys+nukentėjusiems+asmenims_2022_03