Sąskaitų už ugdymą gavimas elektroniniu paštu

Mieli tėveliai!

 

Informuojame, kad sąskaitas už ugdymą galite gauti elektroniniu paštu.

Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria išreikšite savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. El. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei skiltyje pažymėsite varnelę.

 

Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl būtinai patikrinkite nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.