VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Viešųjų pirkimų komisijos paskirtis – organizuoti ir atlikti įstaigos viešuosius pirkimus.

Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis:

Pirmininkas

  • Irina Urbanienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Komisijos sekretorė

  • Neringa Karaliūnienė, socialinė pedagogė

Nariai:

  • Dalia Aleknavičienė, vyr. auklėtoja
  • Irina Rovdo, auklėtojos padėjėja
  • Indrė Uselytė, socialinė pedagogė

Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Už Komisijos veiksmus atsako įstaigos Direktorius.