VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

DĖMESIO!

 

Vilniaus SLD „Čiauškutis“ kviečia tėvelius į

VISUOTINĮ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ,

kuris vyks š.m. lapkričio 7 d. 17:30 muzikos salėje.

 

Darbotvarkė:

  1. Pagrindiniai darbo principai, dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Psichologė Virginija Juškevičiūtė.
  2. SLD „Čiauškutis“ VGK veikla. VGK pirmininkė Ingrida Liaudeneckienė.
  3. Ugdomosios veiklos organizavimas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Gintarė Šatė.
  4. Seksualinės prievartos prevencija. Vaikų ir paauglių psichiatrė Natalija Jegorova-Marčenkienė.
  5. Finansinė SLD „Čiauškutis“ ataskaita. Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Neringa Karaliūnienė.
  6. Naujas vaikų maitinimosi tvarkos aprašas. Dvi stovyklos: už ir prieš. Dietistė Agnė Šveinauskienė.
  7. Einamieji klausimai. Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorę Sonata Riaukienė.