Specialusis Darželis ,,Čiauškutis"
Vilniaus specialusis lopšelis – darželis ,,Čiauškutis“ – specialioji ikimokyklinė ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą. Įstaigą lanko specialiųjų poreikių vaikai.

Apie mus

Centre  priimami 2-11 metų amžiaus vaikai, turintys įvairius raidos sutrikimus, kuriems kompleksinę dienos socialinę globą užtikrina socialiniai pedagogai ir darbuotojai, logopedai, psichologas, specialieji pedagogai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, judesio korekcijos pedagogai, masažistas, užimtumo pedagogai, gydytojas reabilitologas, individualios priežiūros specialistai.

Mūsų vizija

VIZIJA
Būti modernia įstaiga, puoselėjančia visas SUP vaikų individualias galias, pritaikanti patirtinę socializacijos sėkmę bei efektyvų ugdymąsi, orientuotą į vaiko poreikius. 
MISIJA 
Telkti kūrybišką ir kokybės siekio kultūros bendruomenę, kiekvienam jos nariui užtikrinant saugią, palaikančią aplinką, plėtojant įrodymais grįstas ir į asmenį orientuotas metodines praktikas. 
ATSAKOMYBĖ
Įstaigoje rūpinamės savimi ir kitais, prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes, laikomės susitarimų. 

Atvykti galite:

Adresas:

Sausio 13-osios g. 6., LT-04347 Vilnius

Scroll to Top