DĖL NUOTOLINIO UGDYMO

Tėvelių dėmesiui!

 

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad Vilniaus specialusis lopšelis – darželis ,,Čiauškutis“

nuo š. m. kovo 30 dienos pradeda nuotolinį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Visa informacija bus persiųsta į Jūsų el. paštus.

 

Vilniaus SLD ,,Čiauškutis“ administracija