KORUPCIJOS PREVENCIJA

Vadovaujantis 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiu Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,

tvirtinamas Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis” pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
  • Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
  • BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita”;
  • Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas.