Darbuotojai

 

PAREIGYBĖS PAVADINIMAS

PATVIRTINTAS ETATŲ SKAIČIUS

ADMINISTRACIJA

 
DIREKTORIUS

1

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI

1

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS

1

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS SOCIALINIAMS REIKALAMS

1

SEKRETORIUS

1

VISO: 5  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PADALINYS

 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAS

5

GRUPĖS AUKLĖTOJAS

22,5

AUKLĖTOJO PADĖJĖJAS

14,4

SOCIALINIS PEDAGOGAS

0,5

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS

1,25

NAKTINĖ AUKLĖ

1,3

JUDESIO KOREKCIJOS PEDAGOGAS

1

LOGOPEDAS

12

PSICHOLOGAS

1

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

2

VISO: 60,95  

SOCIALINĖS GLOBOS PADALINYS

 
SOCIALINIS PEDAGOGAS

6,36

SOCIALINIS DARBUOTOJAS

3

LOGOPEDAS

2

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

2

JUDESIO KOREKCIJOS PEDAGOGAS

2

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

20,68

UŽIMTUMO PEDAGOGAS

1

PSICHOLOGAS

1

VISO: 41,04  

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINYS

 
GYDYTOJAS

1

SLAUGYTOJAS

1

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

0,375

KINEZITERAPEUTAS

3,11

ERGOTERAPEUTAS

1,11

DIETISTAS

0,5

MASAŽUOTOJAS

2,11

VISO: 9,705  

ŪKIO PADALINYS

 
SANDĖLININKAS

1

VIRĖJAS

3

PASTATŲ IR STATINIŲ PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAI

2

PAGALBINIS DARBININKAS

1

INŽINIERIUS

0,5

VALYTOJAS

2

SARGAS

2,75

KIEMSARGIS

1,5

VISO: 13,75