EQUASS

 

Vilniaus specialusis lopšelis – darželis „Čiauškutis“  nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

Tai Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą (2018 m. gruodis).

 

EQUASS Assurance sertifikavimo sistema, skirta gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

EQUASS Assurance tikslas – gerinti ir garantuoti socialinių paslaugų kokybę visoje Europoje, įtraukiant paslaugų teikėjus į nuolatinio gerinimo procesą.

 

EQUASS kokybės sistemos diegimo veiklos:

  • Įstaigos vadovų mokymai (2 d. trukmės);
  • Įstaigos koordinatorių mokymai (3 d. trukmės);
  • Įstaigos praktiniai mokymai (patirties mainai su moderatoriumi) (2 kartus po 1 d.);
  • Praktiniai teoriniai mokymai įstaigų darbuotojams tokiomis temomis kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimas ir kt. (2 d. trukmės);
  • EQUASS diegimas įstaigoje ir tam skirtos EQUASS konsultantų konsultacijos;
  • EQUASS išorės auditas.