VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Viešųjų pirkimų komisijos paskirtis – organizuoti ir atlikti įstaigos viešuosius pirkimus.

 

Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis:

Organizatorius:

  • Neringa Karaliūnienė, direkoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Pirmininkas

  • Daiva Gedvilienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Nariai:

  • Dalia Aleknavičienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
  • Irina Rovdo, individualios priežiūros specialistė

Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Už Komisijos veiksmus atsako įstaigos Direktorius.