Nordplus

Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“ ir Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool – darželio – pradinės mokyklos dalyvavimas projekte Nordplius Junior abiems įstaigoms leido pasiekti norimų rezultatų. Projekte tiesiogiai dalyvavo 14 pedagogų (7 iš Estijos ir 7 iš Lietuvos).

Projekto dalyviai, bendradarbiaudami tarpusavyje, dalindamiesi gerąja patirtimi, stebėdami atviras veiklas patobulino savo profesines kompetencijas, praplėtė žinias apie tinkamų metodų taikymą, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais.

Lietuvos pedagogai, nuvykę į Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool turėjo galimybę susipažinti su naujais metodais, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais:

  • ORFF metodu;
  • Nordoff – Robins metodu;
  • Knill ir TEACHH metodais;
  • Strebelevos metodu;
  • Pedagoginės muzikos terapijos taikymu.

Taip pat, pedagogai iš Lietuvos galėjo stebėti logopedinį teipavimą, logopedinį masažą, judesio korekcijos individualius užsiėmimus su vaiku, turinčiu cerebrinį paralyžių.

Be įvairių naujų metodų pristatymo, pedagogai turėjo progą susipažinti su Estijos švietimo sistema, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų gerovės užtikrinimu politiniu požiūriu.

Vilniaus specialiajame lopšelyje – darželyje „Čiauškutis“ pedagogai iš Estijos taip pat turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos pedagogų taikomais metodais. Buvo suteikta galimybė stebėti veiklas gyvai. Estijos pedagogai buvo supažindinti su tokiais pagalbos teikimo būdais:

  • Kompleksinės pagalbos taikymo modeliu;
  • Sensorinės integracijos modeliu;
  • Struktūruotos veiklos metodo taikymu;
  • Mokymo priemonių pritaikymu logopedu užsiėmimuose.

Estijos pedagogai ir specialistai apsilankė ir Lietuvos švietimo ministerijoje, Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kas leido susipažinti su vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo tvarka ir pagalbos teikimo sistema.

Be naujų, profesinių žinių įgijimo, abi projekte dalyvavusios pusės susipažino ir su kitos šalies kultūra, apžiūrėjo šalių sostines. Kultūrinė programa leido pedagogams artimiau vieniems kitus pažinti, kurti pozityvius tarpusavio santykius, kurie skatina bendradarbiavimą.

 

VILNIAUS SPECIALIOJO LOPŠELIO – DARŽELIO „ČIAUŠKUTIS” SPECIALISTŲ VIZITAS ESTIJOJE

Scroll to Top