Mūsų istorija

Mūsų įstaiga tada vadinta 141-uoju lopšeliu – darželiu atidaryta 1973 m. gruodžio 10 d., o po metų buvo įsteigtos pirmosios keturios logopedinės grupės, kurias vėl po vienerių metų papildė dar dvi logopedinės grupės.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir prasidėjus šalies švietimo reformai, išsirinkome vardą „Čiauškutis”, kuris asocijuojasi su kalbos sutrikimų turinčiu mažyliu, dar tik čiauškančiu ir laukiančiu visaverčio ugdymo.

Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ 2012-2014 metais vykdęs ES ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis finansuotą projektą nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. atidarė  padalinį – Specialiųjų poreikių vaikų dienos socialinės globos centrą.

Centre  priimami 2-11 metų amžiaus vaikai, turintys įvairius raidos sutrikimus, kuriems kompleksinę dienos socialinę globą užtikrina socialiniai pedagogai ir darbuotojai, logopedai, psichologas, specialieji pedagogai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, judesio korekcijos pedagogai, masažistas, užimtumo pedagogai, gydytojas reabilitologas, individualios priežiūros specialistai.

„Čiauškučio“ bendruomenė, kurioje vaikai su kalbos, klausos, intelekto, raidos bei kompleksiniais sutrikimais bei jų tėveliai ir visi profesionaliai dirbantys pedagogai, medikai ir aptarnaujantis personalas gerais darbais teberašo savo istoriją, atskleisdami vaikų prigimtinius gebėjimus ir mokydami būtinų ateičiai įgūdžių.

Scroll to Top