Pedagogų taryba

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“ savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti

Pedagogų tarybos sudėtis:

Pedagogų tarybai vadovauja direktorius

Nariai -visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai.

 

Pedagogų tarybos pagrindinės funkcijos:

  • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
  • formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;
  • analizuoja ugdymo rezultatus;
  • analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas;
  •  skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.