GRIEŽTAI LAIKOMĖS NURODYMŲ!!!!!

DĖMESIO!!!!!!!!!

GRIEŽTAI LAIKOMĖS NURODYMŲ!!!!!

primename, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvestas karantinas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz

nuo 2020 m. lapkričio 7 d.  skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a639b8e31e8011eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=13dffda6-7e7f-4d78-93b0-b22eb7a184c1

 

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi įprastu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

Vertindami didėjančius COVID-19 susirgimų atvejus ir sparčiai plintančią infekciją bei reaguodami į vis dažniau gaunamus tėvų nusiskundimus bei signalus dėl netinkamai organizuojamos veiklos ir saugumo reikalavimų nesilaikymo, pakartotinai primename ir prašome griežtai laikytis visų saugumo bei VESOC reikalavimų.

 

Organizuojant veiklą, būtina laikytis šių pagrindinių principų:

 

 • griežta grupių izoliacija. Vaikai nuolatos turi dalyvauti tos pačios grupės veiklose, būtina vengti skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla;
 • atidaryti visi turimi  įstaigos įėjimai ir stengiamasi užtikrinti, kad  kiekviena grupė patektų į patalpas per atskirus įėjimus. Taip pat vaikai išeina į žaidimų aikšteles per atskirus išėjimus;
 • vienoje grupėje dirba vienas ir tas pats pedagogas ir jo padėjėjas (vengiama pedagogų kaitos);
 • saugumo ir higienos reikalavimų laikymasis (patalpų valymas, dezinfekcija, tinkamas vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes);
 • maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke;
 • skirtingose žaidimų aikštelėse žaidžia skirtingų grupių vaikai;
 • renginiai, bendros veiklos uždarose patalpose kelių grupių vaikams neorganizuojamos;
 • prie įėjimų į darželius skelbiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę, reikalavimą dėl kaukių ir draudimą veikloje dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar peršalimo simptomai;
 • prie kiekvieno įėjimo vaikams nepasiekiamoje vietoje yra rankų dezinfekatorius;
 • jau lankančius vaikus, tėvai su kaukėmis atveda arba iki varteliųarba iki įstaigos durų (į patalpas neužeidami). Kiekvienas darželis, apsitaręs su bendruomene, gali taikyti skirtingas praktikas dėl naujų vaikų adaptacijos ir sprendžia kiekvienos šeimos adaptacijos klausimą individualiai laikydamasis visų saugumo reikalavimų;
 • vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas. Sudaryta galimybė (padėti termometrai prie įėjimų) pamatuoti temperatūrą ir vaiką atlydėjusiam asmeniui;
 • karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;
 • darbiniai pasitarimai, tėvų susirinkimai griežtai organizuojami tik nuotoliniu būdu;
 • darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju;
 • jei darželis gavo informaciją apie vaikui ar darbuotojui  nustatytą koronaviruso infekciją, privalo vadovautis algoritmu, kuris įstaigoms buvo išsiųstas (įstaiga turi bendradrabiauti su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, Visuomenės sveikatos biuru, Administracijos vyriausiąja patarėja Alina Kovalevskaja, Ikimokyklinio ugdymo skyriumi), operatyviai nustatyti sąlytį turėjusius asmenis ir juos informuoti apie 14 dienų izoliaciją bei nedelsiant pranešti tėvams apie grupės izoliaciją ar apie įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą ir veiklos organizavimą nuotoliniu būdu.)

 

Pažymime, kad griežtai draudžiama atvykti į ugdymo įstaigą darbuotojams, jaučiantiems COVID-19 simptomus:

 

 • karščiavimą;
 • kosulį;
 • pasunkėjusį kvėpavimą;
 • skonio ar kvapo netekimą

arba

 • turėjusiems kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu;
 • grįžus iš COVID-19 paveiktų valstybių

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/paveiktu-saliu-sarasas-1

 

Šiais atvejais darbuotojas privalo susisiekti su šeimos gydytoju dėl konsultacijos ir pranešti įstaigos vadovui.

 

Taip pat prašome bendruomenės narių griežtai laikytis šių saugumo reikalavimų:

 

 • visus susirinkimus organizuoti tik nuotoliniu būdu;
 • nerengti bendrų renginių, švenčių, varžybų ir kt., kuriuose dalyvautų skirtingų grupių vaikai;
 • neinicijuoti pokalbių tarp kelių ar daugiau asmenų bendro naudojimo patalpose (koridoriuose, metodiniuose kabinetuose ir pan,);
 • neorganizuoti bendrų pietų, kavos pagėrimų, švenčių ir kitų susiėjimų;
 • laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių;
 • vengti tiesioginio fizinio kontakto;
 • laikytis asmens higienos reikalavimų;
 • dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius), kai esama ne grupėje.

 

 

Įspėjama, kad bus griežtai vertinami veiksmai, keliantys grėsmę ugdymo įstaigų darbuotojų ir ugdytinių gyvybei bei sveikatai: sulaukus pranešimų dėl privalomų saugumo reikalavimų nesilaikymo ir VESOC reikalavimų ignoravimo bei nustačius pažeidimų, darbuotojas nedelsiant bus nušalinamas nuo darbo ir bus sprendžiamas klausimas dėl informacijos perdavimo teisėsaugos institucijoms.

 

Pažymima, kad darbuotojo veiksmai, kai atvykstama į ugdymo įstaigą nepaisant COVID-19 simptomų arba turėjus kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu, ne tik kelia grėsmę bendruomenės narių, ugdytinių sveikatai, bet ir užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnio 4 dalį – baudą nuo 500 iki 1500 eurų.

 

Tuo atveju, jeigu dėl asmens neatsargumo išplito liga, asmuo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnio 1 dalį, numatantį areštą, baudą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.

 

Prašoma darbą organizuoti laikantis visų saugumo reikalavimų, atidžiai skaityti gaunamą informaciją, būti susitelkusiems bei operatyviems, dalykiškai elgtis/veikti kritinėmis situacijos bei laiku teikti informaciją suinteresuotoms pusėms.

 

Šiuo kritiniu metu būkime kaip niekada atsakingi, dirbkime griežtai laikantis visų saugumo reikalavimų, saugokime save ir kitus!