Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Dalinamės svarbia ir atnaujinta informacija dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes aprašo bei priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms teritorijų pakeitimų.

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atkreiptinas dėmesys, jog pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

 

Įsimintinos ir svarbios datos:

  • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
  • Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.
  • Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.
  • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
  • Grupių formavimas ankstinamas – nuo kovo 18 iki 31 d.

 

Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorinių dienų.

 

Susipažinti su naujuoju teisės aktu galite čia: (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4 ir prisegtukas: Priėmimo_tvarka_2021

Pridedame infografiką dėl numatomų sistemos darbų (prašome susipažinti bei vadovautis):

Taip pat nauji priskirtų seniūnijoms įstaigų sąrašai yra patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 30-3168/21 ,,Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“, 1 priede: Įsakymo_dėl_teritorinio__1_priedas_2021

Pažymima, kad teritorijos liko tos pačios, įtrauktos naujos įstaigos, išbrauktos senos ir pridėtos pastabos.

Naujasis teisės aktas susipažinimui: (nuoroda: https://aktai.vilnius.lt/document/30365205).