TĖVŲ MOKYMAI

Vilniaus specialiajame lopšelyje – darželyje ,,Čiauškutis“ š. m. vasario – kovo mėn. vyks neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymų ciklas, skirtas tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų. Kviečiame aktyviai registruotis ir siųsti savo vardą, pavardę į ,,Čiauškučio“ el. paštą (ciauskutis@gmail.com). Yra galimybė dalyvauti tėvų mokymuose ir kitų lopšelių – darželių tėvams. Registracija iki 2020 m. vasario 26 d.

 

Mokymų programa

Vasario 27 d. 18.00 val.

Tema ,,Aspergerio sindromas. Kristinos de Vitte istorija“

Pranešėja Kristina de Vitte (LSMU lektorė)

Tema ,,Specialiojo ugdymo organizavimas SLD ,,Čiauškutis““

Pranešėja logopedė metodininkė Ingrida Liaudeneckienė

Vasario 28 d. 18.00 val.

Tema ,,Tinkamo elgesio formavimo ypatumai“

Pranešėja ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Džiuljeta Petraitytė

Pranešėja taikomosios elgesio analizės konsultantė Virginija Juškevičiūtė

Kovo 5 d. 18.00 val.

Tema ,,Struktūruoto mokymo metodų taikymas grupėje ir namuose, ugdant vaikus su ASS“

Pranešėja logopedė/ikimokyklinio ugdymo pedagogė Aistė Bartkutė

Pranešėja logopedė ekspertė Loreta Grikainienė

Kovo 6 d. 18.00 val.

Tema ,,Probleminio elgesio priežastys ir praktinė pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų“

Pranešėja medicinos psichologė Ingrida Baranauskienė

Pranešėja psichologė Gerta Videikaitė

Pranešėja socialinė pedagogė metodininkė  Benedikta Siliūnė

Kovo 12 d. 18.00 val.

Tema ,,Metodinių priemonių rengimas ir pritaikymas namuose vaikams, turintiems SUP“

Pranešėja logopedė metodininkė Vaida Vilienė

Pranešėja vyr. ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vilija Karpavičiūtė – Samienė

Metodinių priemonių paroda.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Daiva Gedvilienė

Ikimokyklinio ugdymo vyr. pedagogės Dalia Aleknavičienė, Aistė Birštonienė, Indrė Urnežienė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Inesa Turova

 Kovo13 d. 18.00 val.

Tema ,,Vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, fizinės veiklos organizavimo ypatumai“

Pranešėja kineziterapeutė Jovita Politaitė

Pranešėja judesio korekcijos pedagogė Renata Nekrasova

Pranešėja judesio korekcijos pedagogė metodininkė Kristina Juozapėnaitė